Nábor dětí - kluci - děvčata i dvojčata 

Další zájemce o kopanou přijmeme vždy na tréninku jednotlivých družstev


KONTAKTY NA TRENÉRY


Mini přípravka - ročníky 2012, 2013 a 2014 

v pondělí a čtvtek  16:30 - 18:00 

Hřiště Markův kopec

Jedlička Jiří  - 775 050 757


Starší přípravka - ročníky 2009, 2010 a 2011

vždy v pondělí, středa a pátek od 16:30 

Hřiště Markův kopec

trenér - Bouzek Jan 732 912 298 - Větrovec Pavel  736 460 453


Mladší žáci - ročníky 2007-08 a mladší

vždy v pondělí, středa a v pátek od 16:30 hodin

Hřiště na Markově kopci

trenér - Zeman David - 739 178 515


Starší žáci - ročníky 2005 až 2006

vždy v úterý a čtvrtek od 16:30 

Hřiště na Markově kopci

trenér - Václav Kaprhál - 731 065 624  a Pavel Nemazal - 604 532 108


                                                                                                         

                    

NOVÁ  ZPRÁVA pro ČLENY A RODIČE     

vzešel  pro členy a rodiče důležitý bod programu:1. dubna 2019V usnesení z Valné hromady č.7/2019 ze dne

zvýšení členských příspěvků o 500,- Kč

nová sazba příspěvků je  2 000,- Kč za rok

pololetně tedy 1 000,- Kč

doba splatnosti se nemění - vždy do 31. března a do 31. října                                                                                        

Platby prosíme posílat na účet:   1041174319/0800 (Česká spořitelna)

Napište vždy jméno dítěte ! 

Variabilní symbol uvádějte prosíme : rodné číslo dítěte

Ve zprávě pro příjemce uvádějte „příspěvky“

Lze platit také v hotovosti,  vždy v pondělí od 17:30 hod. u pokladníka p. ing. Vlasáka

popřípadě po domluvě u p. Neuberta Jaroslava – tel: 605 104 052